ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το 2003 υπηρέτησα την 3μηνη εκπαίδευση ως ειδικευόμενη ιατρός στο «Γ. Ν. Χατζηκώστα» και τον Δεκέμβριο του 2003 τοποθετήθηκα στο Π. Ι. Λιγοψάς για την Yποχρεωτική Yπηρεσία Yπαίθρου. Τον Φεβρουάριο του 2005 απασχολήθηκα ως ιατρός στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Insel στη Βέρνη της Ελβετίας. Τον Μάιο του ίδιου έτους ξεκίνησα ειδικότητα Παθολογίας στο Γ. Ν. Φιλιατών.

Από τον Απρίλιο του 2006 έως τον Σεπτέμβριο του 2008 εργάστηκα ως Ειδικευμένη Ιατρός Παθολογίας στη Ι. Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Hegau Bodensee Kliniken στην πόλη Singen της Γερμανίας και στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Flawil–Kantonsspital St. Gallen της Ελβετίας.

Μεταξύ Οκτωβρίου 2008 και Φεβρουαρίου 2013 τοποθετήθηκα ως ειδικευόμενη Ιατρός της Ενδοκρινολογίας στην Ενδοκρινολογική Κλινική–Διαβητολογικό Κέντρο του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από τον Μάιο του 2013 απασχολούμε ως ιδιώτης ιατρός.

ΣΠΟΥΔΕΣ

01/2003: Πτυχίο από την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων
1996–2003: Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

05/2013–σήμερα: Ιδιώτης Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Ιωάννινα
09/2012–12/2012: Εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
10/2008–03/2013:  Ειδικευόμενη Ιατρός, Ενδοκρινολογική Κλινική, Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
07/2007–09/2008: Ειδικευόμενη Ιατρός, Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Flawil–Kantonsspital St. Gallen, Ελβετία
04/2006–05/2007:  Ειδικευόμενη Ιατρός, Ι. Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Hegau Bodensee Kliniken, Singen, Γερμανία
05/2005–02/2006:     Ειδικευόμενη ιατρός, Παθολογική Κλινική , Γ. Ν. Ν. Φιλιατών
02/2005–04/2005: Ιατρός (Gastaerztin), Παιδοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Insel, Βέρνη, Ελβετία
12/2003–12/2004: Υποχρεωτική Υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό Ιατρείο), Περιφερειακό Ιατρείο Λιγοψάς, Ιωάννινα
09/2003–12/2003: Τρίμηνη εκπαίδευση ως ειδικευόμενη ιατρός, Γ.Ν.Ν.
«Γ. Χατζηκώστα»,  Ιωάννινα

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά
1. The role of estrogens in cardiovascular disease in the aftermath of clinical trials. Hormones (Athens). 2004 Jul-Sep;3(3):171-83.
2. Active Paget’s disease of bone with normal biomarkers of bone metabolism: a case report and review of the literature. Clin Rheumatol. 2011 Jan;30(1):139-44.